poniedziałek, 19 lutego 2018 , Bettiny, Konrada, Mirosława

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Przyjęcie kandydatów na I rok kształcenia w zawodzie HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA następuje w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uwaga!
Uruchomienie kształcenia w tym zawodzie jest uzależnione od ilości kandydatów.


***
DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w oryginale,
  • podanie ,
  • 4 fotografie w formacie 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
  • kserokopia dowodu osobistego
  • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych - 2 egz.
Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy zapoznać się ze statutem. Treść statutu dostępna tutaj

Dokumenty mogą być przesyłane pocztą. Tylko kompletne dokumenty będą rozpatrywane.

***
OPŁATY

Uwaga!
Opłatę rekrutacyjną oraz wpisową należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia, że kształcenie zostanie uruchomione.

  • Opłata rekrutacyjna - 110 zł
  • Opłata wpisowa - 290 zł
  • Czesne miesięczne - 350 zł
Czesne jest płatne przez 12 m-cy w pierwszym roku pobierania nauki za miesiące od września do sierpnia włącznie oraz w drugim roku pobierania nauki przez 10 m-cy od września do czerwca włącznie.

Nr konta:
ING Bank Śląski S. A. o/Ustroń 09 1050 1096 1000 0091 4240 2180

 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 2119 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo