poniedziałek, 19 lutego 2018 , Bettiny, Konrada, Mirosława


WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2014/2015
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
SPECJALNOŚĆ: HOTELARSTWO I GASTRONOMIA


WARUNKI REKRUTACJI


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunek TURYSTYKA I REKREACJA, specjalność HOTELARSTWO I GASTRONOMIA następuje w roku akademickim 2014/2015 na podstawie świadectw maturalnych aż do wyczerpania limitu.

Uwaga!
Uruchomienie studiów na tym kierunku jest uzależnione od ilości kandydatów.

***


DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną ,

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą,

 • podanie , ,
 • fotografie o wymiarze 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych -
  4 szt. studia stacjonarne, 3 szt. studia niestacjonarne,

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (wzór orzeczenia),

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych (wzór umowy )
  - 2 egzemplarze,


Uwaga:
Dokumenty można przesyłać również pocztą.

Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych( Regulamin Studiów )
***


OPŁATY ZA STUDIA


Uwaga!
Opłatę rekrutacyjną oraz wpisową należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia, że studia zostaną uruchomione.  1. opłata rekrutacyjna - 100 zł

  2. opłata wpisowa - 500 zł

  3. czesne miesięczne - 450 zł

  Termin zapłaty czesnego upływa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który czesne jest regulowane.

Czesne jest płatne przez 12 m-cy w roku za miesiące od września do sierpnia włącznie.


Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
ING Bank Śląski O/Ustroń nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874***

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA


Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat uczelni:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 40 90
tel. 509 375 150
Dziekanat

Godziny pracy Dziekanatu:
Poniedziałek - Piątek : 08:00 - 16:00
Sobota (co drugi zjazd): 08:00-16:00


 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 2120 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo