poniedziałek, 19 lutego 2018 , Bettiny, Konrada, Mirosława

INŻYNIER TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ+TECHNIK DENTYSTYCZNY - TRYB STACJONARNY


Tylko u nas możesz zdobyć dyplom technika dentystycznego oraz inżyniera techniki dentystycznej już w 3,5 roku.
Indywidualny plan nauczania pozwala na realizację nauki w szkole policealnej oraz na studiach wyższych. Po 2,5 roku słuchacz zdaje zewnętrzny egzamin zawodowy oceniany przez OKE (w ubiegłym roku szkolnym zdawalność egzaminu w naszej szkole wyniosła 100%), a w kolejnym roku egzamin dyplomowy inżynierski.
Zwiększona liczba zajęć praktycznych umożliwia gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie technika dentystycznego.

***


WARUNKI REKRUTACJI - TRYB STACJONARNY


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną ,

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą,

 • podanie WSIDiNH, ,
 • podanie MSTD, ,
 • fotografie o wymiarze 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 8 szt.,

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania(wzór orzeczenia ),

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej,

 • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych - WSIDiNH
  wzór umowy
  - 2 egzemplarze,

 • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych MSTD - 2 egz.

  Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
  ( Regulamin Studiów )

  Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy zapoznać się ze statutem. Treść statutu dostępna tutaj

  Uwaga:
  Dokumenty można przesyłać również pocztą.
 • ***


  OPŁATY

  1. opłata rekrutacyjna - 200,- zł
  2. opłata wpisowa - 1000,- zł

   Opłatę wpisową i rekrutacyjną należy wnosić w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.
   W przypadku nieprzyjęcia lub rezygnacji pisemnej kandydata przed datą wydania decyzji o przyjęciu na studia opłata wpisowa ulega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

  3. Czesne miesięczne


  4. Termin zapłaty czesnego upływa ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc kolejny.

   Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
   ING Bank Śląski O/Ustroń nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874  ***

  INFORMACJE I ZGŁOSZENIA


  Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat uczelni:
  ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
  tel. 33 854 40 90
  tel. 509 375 150
  Dziekanat

  Godziny pracy Dziekanatu:
  Poniedziałek - Piątek : 08:00 - 16:00
  Sobota (co drugi zjazd): 08:00 - 16:00

   

   

   


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym 2125 gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
   
   
   
   
   
   
   
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


   
   
  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


   
  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo