poniedziałek, 19 lutego 2018 , Bettiny, Konrada, Mirosława


WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2014/2015
KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA


WARUNKI REKRUTACJI


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, specjalność INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA następuje w roku akademickim 2014/2015 na podstawie świadectw maturalnych aż do wyczerpania limitu.
Uchwała Rekrutacyjna
***


DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą,

 • podanie , ,
 • fotografie o wymiarze 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych -
  4 szt. studia stacjonarne, 3 szt. studia niestacjonarne,

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania(wzór orzeczenia ),

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej,

 • dyplom technika dentystycznego (dot. tylko osób posiadających dyplom technika dentystycznego),

 • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych (wzór umowy)
  - 2 egzemplarze,


Uwaga:
Dokumenty można przesyłać również pocztą.

Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych (Regulamin Studiów)
***


OPŁATY ZA STUDIA

 1. opłata rekrutacyjna - 200,- zł
 2. opłata wpisowa - 1000,- zł

  Opłatę wpisową i rekrutacyjną należy wnosić w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.

  W przypadku nieprzyjęcia lub rezygnacji pisemnej kandydata przed datą wydania decyzji o przyjęciu na studia opłata wpisowa ulega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 3. Czesne miesięczne:
  - studia stacjonarne: 800 zł,-/m-c
  - studia niestacjonarne: 900 zł,-/m-c

Termin zapłaty czesnego upływa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który czesne jest regulowane.


Czesne jest płatne przez 12 m-cy w roku za miesiące od września do sierpnia włącznie.


Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
ING Bank Śląski O/Ustroń nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874***

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA


Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat uczelni:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 40 90
tel. 509 375 150
Dziekanat

Godziny pracy Dziekanatu:
Poniedziałek - Piątek : 08:00 - 16:00
Sobota (co drugi zjazd): 08:00-16:00***

PRZYDATNE INFORMACJEZAJĘCIA
Studia stacjonarne: 15 tygodni ćwiczeniowych, wykłady w piątki, soboty, średnio 1-2 dni w tygodniu wolne w zamian za sobotę.
Studia niestacjonarne: średnio 14-15 zjazdów w semestrze, zajęcia w piątki od godz. 15:00, soboty i niedziele.DOJAZD
Uczelnia zlokalizowana jest w centrum Ustronia. W pobliżu przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy.


ZAKWATEROWANIE
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej nie posiada akademika. Studenci wynajmują kwatery prywatne.SPRZĘT ĆWICZENIOWY
Każdy student powinien dysponować własnym zestawem sprzętu niezbędnym do ćwiczeń praktycznych z zakresu Techniki dentystycznej oraz ortodoncji (prowadzący ćwiczenia informuje na pierwszych zajęciach ćwiczeniowych jaki sprzęt oraz w jakich terminach będzie niezbędny). Dostępny w sklepach ze sprzętem medycznym.
 • Wykaz sprzętu ćwiczeniowego
 • PRAKTYKI
  Po każdym roku student zobowiązany jest do odbycia 3 tygodni praktyk zawodowych w laboratoriach protetycznych ( na podstawie skierowania przez uczelnię lub w wybranej przez siebie pracowni).


  STYPENDIA
  W ramach pomocy materialnej student może się ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
 • stypendium socjalne
 • stypendium mieszkaniowe
 • stypendium na wyżywienie
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium naukowe - po zaliczeniu I roku
  Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy składać do dnia 16 października.Więcej  KREDYTY STUDENCKIE
  O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i system studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.Więcej ....
  BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ
  Biblioteka wraz z czytelnią zlokalizowana jest w budynku sąsiadującym z siedzibą uczelni.
  http://www.biblioteka.wsid.edu.pl/  SIŁOWNIA, BASEN
  W ramach zajęć z wychowania fizycznego istnieje możliwość korzystania z basenu oraz siłowni.  DOSTĘP DO INTERNETU
  Na terenie całej uczelni studenci mają bezprzewodowy dostęp do internetu. Ponadto istnieje możliwość korzystania z komputerów zlokalizowanych w pracowni komputerowej w godzinach otwarcia biblioteki.


 •  

   

   


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym 2124 gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
   
   
   
   
   
   
   
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


   
   
  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


   
  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo