poniedziałek, 19 lutego 2018 , Bettiny, Konrada, Mirosława


WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2014/2015
KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE
SPECJALNOŚĆ: HIGIENA STOMATOLOGICZNA


WARUNKI REKRUTACJI


Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunek ZDROWIE PUBLICZNE, specjalność HIGIENA STOMATOLOGICZNA następuje w roku akademickim 2014/2015 na podstawie świadectw maturalnych aż do wyczerpania limitu.
Uchwała Rekrutacyjna


Uwaga!
Uruchomienie studiów na tym kierunku jest uzależnione od ilości kandydatów.

***


DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną ,

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - w przypadku kandydatów z "nową" maturą,

 • podanie , ,
 • fotografie o wymiarze 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych -
  4 szt. studia stacjonarne, 3 szt. studia niestacjonarne,

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (wzór orzeczenia),

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych (wzór umowy )
  - 2 egzemplarze,


Uwaga:
Dokumenty można przesyłać również pocztą.

Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych( Regulamin Studiów )
***


OPŁATY ZA STUDIA


Uwaga!
Opłatę rekrutacyjną oraz wpisową należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia, że studia zostaną uruchomione. 1. opłata rekrutacyjna - 100,- zł

 2. opłata wpisowa - 650,- zł

  W przypadku nieprzyjęcia lub rezygnacji pisemnej kandydata przed datą wydania decyzji o przyjęciu na studia opłata wpisowa ulega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 3. Czesne miesięczne (studia stacjonarne, niestacjonarne)

  • I ROK: 300 zł,-/m-c

  • II ROK: 400 zł,-/m-c

  • III ROK: 500 zł,-/m-c

Termin zapłaty czesnego upływa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który czesne jest regulowane.


Czesne jest płatne przez 12 m-cy w roku za miesiące od września do sierpnia włącznie.


Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
ING Bank Śląski O/Ustroń nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874***

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA


Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat uczelni:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 40 90
tel. 509 375 150
Dziekanat

Godziny pracy Dziekanatu:
Poniedziałek - Piątek : 08:00 - 16:00
Sobota (co drugi zjazd): 08:00-16:00
Zgodnie z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych
z dnia 14 marca 2007 r. do wykonywania zawodu higienistki dentystycznej uprawniać będzie: • ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna obejmujących w programie nauczania co najmniej 1688 godzin kształcenia w zakresie higieny stomatologicznej i uzyskanie tytułu licencjata • ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu higienistki stomatologicznej


 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 2121 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo