poniedziałek, 19 lutego 2018 , Bettiny, Konrada, Mirosława
WARUNKI REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA
STUDIA II STOPNIA (magisterskie)


WARUNKI REKRUTACJI


Przyjęcie kandydatów (absolwentów WSIDiNH) na I rok studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunek inżynieria materiałowa, specjalność inżynieria dentystyczna następuje w roku akademickim 2014/2015 na podstawie kolejności składania dokumentów aż do wyczerpania limitu w terminach określonych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż inżynieria materiałowa ze specjalnością inżynieria dentystyczna (np. kierunek techniki dentystycznej) dodatkowo zostaną określone różnice programowe.

***

DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE


Wymagane dokumenty:

 • podanie (wzór podania), - plik w formacie pdf, do otwarcia potrzebny jest program Acrobat Reader,

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B).
  W przypadku ukończenia studiów wyższych przed 01.10.2005 należy również złożyć indeks lub potwierdzony wypis ocen z indeksu,

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

 • cztery fotografie o wymiarze 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

 • orzeczenie lekarskie (wzór orzeczenia),

 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej,

 • dyplom technika dentystycznego (dot. tylko osób posiadających dyplom technika dentystycznego).

 • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych (wzór umowy)
  - 2 egz.,


Uwaga:


Dokumenty można przesyłać również pocztą.

Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy się zapoznać z Regulaminem Studiów w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych (Regulamin Studiów ).

Termin składania dokumentów: do wyczerpania limitu miejsc.***OPŁATY ZA STUDIA

 • opłata wpisowa - 1000,- zł - absolwenci WSIDiNH rocznika 2011 - 2013 zwolnieni z opłaty wpisowej

 • czesne miesięczne: 800 zł/m-c (studia stacjonarne), 900 zł/m-c (studia niestacjonarne)


Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Uczelni:
ING Bank Śląski O/Ustroń nr 93 1050 1096 1000 0022 2399 1874

***

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela dziekanat Wydziału Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych:
ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń
I piętro, pok. 212

tel. 33 854 40 90
tel. 509 375 150
e-mail: wsid@wsid.edu.pl
Dziekanat

Godziny pracy Dziekanatu:
Poniedziałek - Sobota: 8:00 - 16:00

 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 2123 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo